Número 57
"EX-LIBRIS GEGANTERS DE SANT CUGAT" 2009
Aiguafort i punta seca, 123 x 162mm. Paper: 185 x 260mm
Totes les obres signades i numerades com a P.A. 1, P.A. 2, P.A. 3...

"EXLIBRIS GEGANTERS DE SANT CUGAT" 2009
Aguafuerte y punta seca.
Todas las obras firmadas y numeradas como P.A. 1, P.A. 2, P.A. 3...

 

Cartell d'un concert de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat
amb la imatge del gravat cedida gratuïtament, i modificada digitalment: