Número 64
"EX-LIBRIS HEIDI MARCUSSEN" 2013
Aiguafort, 8 x 125mm. Papers i tintes diferents
Totes les obres signades i numerades com a P.A. 1, P.A. 2, P.A. 3...
"EXLIBRIS HEIDI MARCUSSEN" 2013
Aguafuerte

 

 

La planxa
La plancha
The plate