Fidelitat al Retrat:
Pintura, Dibuix, Gravat

 

VISITA VIRTUAL A L'EXPOSICIÓ

 

Imatges de l'exposició el dia del seu muntatge, l'1 d'abril de 2010