colors primaris
colores primarios

Són els colors bàsics de l'espectre solar. En pintura són el magenta, el groc i el blau cià, perquè no es poden obtenir barrejant altres colors, i perquè a partir d'ells es formen tots els altres.

(Vegeu cercle cromàtic)

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat