il·lustració
ilustración

Imatge, dibuix, fotografia, etc, amb què és acompanyat un text, un llibre, una revista, etc.


ADOLF
Portada dibuixada amb llapis de colors i pastels, per al número 2.
Paper original de 51 x 70cm.
Original propietat privada, Sant Cugat del Vallès

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat