llibre d'artista
libro de artista

Llibre ideat i treballat com a obra d'art original, ja sigui única o d'una edició molt limitada i numerada.
El llibre es converteix en un suport més, i poden estar formats per apunts, pintures, anotacions personals, fotografies, retalls, objectes, etc.
També poden ser realitzats per un o més artistes.

No s'ha de confondre el terme amb el concepte "llibre d'un artista", de gran tiratge, i que normalment presenta la biografia i l'obra de l'artista, i tampoc confondre amb el "llibre de bibliòfil", ideat més per un editor que per un artista.


ADOLF
"MINI APUNTS DE MODEL" gener-febrer 2002
Llibre d'Artista
Bolígraf, caixeta de cartró vermella i cotó.
Llibre: 4'6 x 6'3 x 1 cm. Caixa: 6'5 x 9'4 x 6'5 cm.
43 dibuixos fets del natural al taller de dibuix de model de FIRART.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat