. 
"Porta i finestra a Carcaixent"
1998
Aiguafort, planxa de 9,9 x 16,3 cm
"Puerta y ventana en Carcaixent"
Aguafuerte
"Carcaixent's door and window"
Etching